Medlemsundersökning

Vad tycker du om klubben?

Den 26 juli går andra utskicket av årets medlemsundersökning – Players1st. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 340 svenska golfklubbar deltar. Undersökningen ger klubbledningen ett utmärkt underlag för att vi ska få reda på vad DU har för syn på klubbens verksamhet och golfanläggning. Resultatet ligger till grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och vilka mål som ska upprättas för klubbens framtiden.

Medlemsundersökningen går ut via mejl till en tredjedel av medlemmarna vid respektive tillfälle – 30 maj, 26 juli, 12 september.

medlemsundersökningen ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, tränare, klubbledning mm. Marknadsundersökningen är en viktig del i klubbens verksamhet för att skapa ett långsiktigt utvecklings- och förbättringsarbete, från ”antagande till fakta”.

Ditt svar är viktigt!

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju, fler svar desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, då det i vissa fall kan fastna i ditt SPAM-filter. Var du inte med i undersökningen den 30 maj, eller inte fått heller fått något mejl den 26 juli, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat, annars får du enkäten den 12 september i år.

Hjälp oss att bli ännu bättre!

Kommentarer

Fler artiklar